Adatok betöltése...

Hasznos

Hivatalok

Hivatalok

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Közterület-felügyelet

Szombathely,  Ady Endre tér  40.

+3694501301

+3694501301

http://kfszombathely.hu

bejelentes@kfszombathely.hu

  • Szervezet vezetője:

    • Dr. Holler Péter osztályvezető
      Ágoston Sándor irodavezető
  • Levelezési cím:

    • 9700 Szombathely, Ady tér 40.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében a feladatkörébe utalt közterületi rend és tisztaság védelméről, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzéséről, megakadályozásáról, szankcionálásáról, az önkormányzati vagyon védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról a Felügyelet útján gondoskodik.

A Közterület-felügyeletet 1987. szeptember 17. napján alapították.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 28. napján megtartott ülésén a 527/2019.(XI.28.) Kgy. sz. határozatával arról döntött, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján 2020. január 1. napjától beolvadással megszünteti, azzal, hogy a költségvetési szerv jogutódja Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a beolvadással a Közterület-felügyelet teljes személyi állományát átveszi.

A Közterület-felügyelet engedélyezett létszáma 34 fő.

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartása, továbbá termőföldek őrzése, védelme érdekében ellátja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a mezei őrszolgálatról szóló 20/2012. (V.10.) önkormányzati rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott feladatokat, és az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 5. számú függelékében foglaltak alapján működteti az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálatot (ellátja a gyepmesteri feladatokat).

A közterület-felügyelő, a segédfelügyelő, a mezőőr által alkalmazható intézkedések jogköreit, a kényszerítő eszközök alkalmazásának szabályait a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépésről szóló 2012. évi CXX. törvény, továbbá a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény határozzák meg.

A közterület-felügyelő és a mezőőr köztisztviselő, intézkedésre, igazoltatásra jogosult hivatalos személy. Hatósági ellenőrző feladatait egyenruhában látja el.

Nagy hangsúlyt kap munkánk során a lakossággal való kapcsolattartás, a bejelentések, panaszok gyors kivizsgálása, szükség esetén intézkedés megtétele, illetve kezdeményezése.

Térfigyelő ügyeleti és reagáló szolgálat

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közbiztonsági, bűnmegelőzési célból elhelyezett Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező közterület-megfigyelő kamerarendszert kezeli és napi 24 órás élőerős megfigyeléssel üzemelteti.

Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.

Közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében.

Szabálysértés, bűncselekmény észlelése estén az intézkedésre jogosult szerv, hatóság azonnali értesítése.

A közterület-megfigyelő kamerarendszer kezelése és üzemeltetése során keletkező képfelvételeknek, adatoknak a jogszabályok szerinti felhasználása a közterületek rendjének ellenőrzése során.

A lakossági bejelentésekre történő gyors reagálás.

A Felügyelet hozzáférést biztosít a rendőrség számára, annak írásbeli kérésére bármikor a nap 24 órájában a közterület-megfigyelő kamerarendszer által rögzített képfelvételekhez.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők