Adatok betöltése...

Látnivalók

Tudósok, művészek nyomában

Tudósok, művészek nyomában

Szigeti Kilián (emléktábla)

Szombathely,  Welther Károly utca  35.

Szigeti János vasúti irodakezelő családja Szombathelyen a Söptei utca 35. szám alatt élt. Szigeti Miklós 1913. április 19-én született. A premontrei gimnázium hat osztálya után jelentkezett bencésnek Pannonhalmán. Az érettségi után, 1931-ben szerzetesként kapta a Kilián nevet. Latin- történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 1938-ban Kelemen Krizosztom főapát Rómába küldte ki Pontificio Istituto di Musica Sacra egyházzenei pápai főiskolára, ahonnan négy év múlva egyházzenei doktorátussal tért haza. Ezt követően egész életét Pannonhalmán töltötte: gimnáziumi énektanár, főiskolai tanár, a rendi kórus vezetője volt. Az 1950 után a székesegyház őreként két harangot is öntetett a bazilika részére, és ő készíttette a Szent Benedek-kápolnában látható Jézus Szíve-szobrot. 1947-49 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán orgonatanulmányokat folytatott. Pannonhalmi munkásságának sajátos terméke a ""Rosa mystica" című kéziratos kötet, amelyben lelki írók és misztikusok műveit fordította. Az 1946-ban megjelent ""Opus Dei" bencésdiák-imakönyv énekes részét ő szerkesztette. Munkásságának elején magyar középkori liturgia-történettel foglalkozott. Életének utolsó időszakát az orgonatörténet és az orgona-építés munkálati tették ki. Halála után jelent meg Münchenben a Dissertationes Hungaricae ex Historica Ecclesiastica sorozatban Pfeiffer János veszprémi kanonokkal közösen készített könyve: A veszprémi székesegyház zenéjének története. A régi orgonákat hatalmas szorgalommal kutatta, és szakértővé lett az orgonaépítés területén is. Megkezdte a "Régi magyar orgonák" könyvsorozat megjelentetését. 1974-ben Kőszeg, majd Győr, Szombathely, Pécs és Eger városok orgonái következtek. Szeged régi orgonáiról írt monográfiája már halála után jelent meg. Munkája során több mint egy tucat új orgonát tervezett, javított. Pannonhalma környékének régi orgonáit a Millenniumi Emlékműben gyűjtötte össze. 1981 karácsonyán a győri kórházban halt meg. Szigeti Kilián olyan ember volt, akiben a képességek, a szorgalom és a szívós akarat harmóniában volt a gyakorlati életvitellel. A diákok szerették, órái mindig életszerűek voltak. Olyan tanár volt, aki akarva, akaratlanul nevelt. Zeneszerzőként is jelentőset alkotott; sok zenei előadást tartott, felállította és gondozta a pannonhalmi Musicothecát, (kottatárat). Azon jeles bencések közé tartozik, akik a kapott talentumaikat jól kamatoztatták. Szombathely belvárosában 2005. november 3-án, a Magyar Tudomány Napja alkalmából helyezték el a zeneszerző, orgona szakértő emléktábláját a szülőháza falán. Tornay Endre András. 2005.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők