Adatok betöltése...

Látnivalók

Tudósok, művészek nyomában

Tudósok, művészek nyomában

Rauscher Miksa (családi villa)

Szombathely,  Gagarin utca  16.

A szombathelyi polgárosodás időszakának legjelentősebb építésze Rauscher Miksa volt. A felvidéki Léván született 1850-ben polgári családban. Építészeti tanulmányait Bécsben végezte a Képzőművészeti Akadémián. Ennek befejezése után még 3 évig Bécsben maradt és neves mesterek irodájában szerzett gyakorlatot. 1885 tájékán jött át Magyarországra és a Lechner - Pártos féle irodával lépett kapcsolatba. Ennek köszönhetően került Szombathelyre 1887-ben, ugyanis Pártos Gyula tervezte ekkor a 11-es Huszár útra a lovassági laktanyát, aki Rauscher Miksát bízta meg helyi képviseletével és az építkezés vezetésével. Ő végül le is telepedett Szombathelyen, leánya már itt született. Rövidesen az akkori Hegy utcában (ma Gagarin u.) telket vásárolt és a 16. sz. alatt 1892-ben felépítette egyemeletes, előkelő villáját. Ezt számos megbízás követte a villasoron és a város más részein. Munkássága nagyon kiterjedt volt és sokoldalú, kezdve a magánházaktól az ipari és középületekig. Szombathely számos szép épületet köszönhet neki. Közülük ki kell emelni a premontrei gimnáziumot és rendházat (1893 - 1894) a Széchenyi utcában, Széll Ödön bérpalotáját (1896) a Kőszegi u. 23. alatt, a Legáth házat (1910), az elpusztult Herczeg szállót és Kioszkot (1905), a Fehér-kereszt Egylet gyemekkórházát a Paragvári úton, valamint az Export Malmot. Említésre méltó még dr. Pápai Hugó háza a Kőszegi u. 10. alatt, az Általános Takarékpénztár épülete a Fő téren (átalakítva), a Jegyző-internátus (1913), a Mikos Ház a Hollán Ernő utcában, dr. Kovács Gyula háza a Kisfaludy utcában és még számos épület. Megbízásokat kapott távolabbról is, pl. Gyöngyösi főgimnázium (1898-99), a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút igazgatósági épülete (1898) Sopronban, jegyző-internátus Nagybecskereken, stb. Életműve jelentős építészeti értéket képvisel, főleg helyi vonatkozásban. Épületei stílusukat tekintve a historizmus jegyeit viselik magukon, bécsi és berlini hatások érezhetők rajtuk. Rauscher az eklektika eszközeit magas színvonalon alkalmazta, törekedett az áttekinthető alaprajzokra, s ezek megjelenítésére a homlokzatukon. 1900 után tervezett házainál megjelennek a német szecesszió vonásai, pl. Legáth ház, Herczeg Szálló, dr. Pápai Hugó háza, stb. Itt inkább a divatot követte, mint belső meggyőződését. Sajnos kevés alkotása maradt fenn eredeti alakjában, sok elpusztult, többet átalakítottak. Rauscher Miksa a város köztiszteletben álló polgára volt, részt vett a helyi közéletben is. Volt kerületi képviselő, tagja volt az építő-bizottságnak, alelnöke volt a Szépítő Egyesületnek és más polgári körben is tevékenykedett a közjó érdekében élete végéig. 1934-ben hunyt el.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők