Adatok betöltése...

Látnivalók

Tudósok, művészek nyomában

Tudósok, művészek nyomában

Markusovszky Lajos (szobor)

Szombathely,  Markusovszky Lajos utca 

Pozsonyban jogi tanulmányokat folytatott, majd Pesten nevelői állást vállalt. Közben elvégezte az egyetem orvosi karát. Balassa János felismerte tehetségét és segítségével, 1844-ben Bécsben folytathatta tanulmányait. Itt ismerte meg Semmelweis Ignácot, akivel életre szóló barátságot kötött. 1847-től Balassa János mellett tanársegéd, 1848-ban a baleseti sebészet oktatója, majd Pesten kórházi főorvos volt. 1849-ben a Komárom ostrománál súlyosan megsebesült Görgey Artúrt gyógykezelte. A szabadságharc után nem térhetett vissza az egyetemre. Megnősült és feleségéhez Vasegerszegre költözött. 1857-ben megalapította az Orvosi Hetilapot, melye 32 éven át szerkesztett. 1863-ban az MTA tagja lett és megalapította a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatot, Lengyel Endrével szerkesztették az 1862-ben kiadott Orvos-gyógyszerész műszógyűjteményt. 1867-től a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban az orvosképzési-, majd az összes egyetemi ügyek előadója volt 1892-ig. 1893-ban a budapesti egyetem orvoskara tanárrá választotta. Az orvosképzés korszerűsítése, a közegészségtani tanszék létesítése, a klinikák fejlesztése, az orvos továbbképzés elindítása fűződik a nevéhez. 1886-ban megalapította az Országos Közegészségügyi Egyesületet. Jelentős volt publicisztikai tevékenysége is. A Szombathelyi Kórház, amely 1955 óta viseli a nevét, kiváló orvosainak elismerésére Markusovszky-emlékérmet alapított, egykori szerkesztőjének tiszteletére az Orvosi Hetilap által alapított Markusovszky-díjjal a legkiválóbb közlemények szerzőit jutalmazzák. A megyei kórház kertjében 1955. április 2-án avatták fel mellszobrát, Majthényi Károly szobrászművész alkotását. Noha a kórház alapítója dr. Pető Ernő volt (1929), mégsem az ő nevét viseli az intézmény. A Sugár-út kórház melletti szakaszát 1959-ben róla nevezték el. Síremléke a vasegerszegi temetőben található.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők